Laboratori acreditat i reconegut internacionalment, la seva millor garantia.

ENAC 17025

ENAC 17025

El nostre laboratori està Acreditat per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
 

Descarrega:

Acreditació Certificat

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.

El nostre laboratori figura inscrit en el Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya segons el Decret 43/2012, de 24 de Abril.

Descarrega l'acreditació en:

Castellà
Generalitat de Catalunya - Agència de Salut Pública de Catalunya
Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El nostre laboratori figura inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya segons el Decret 123/2009, de 28 de Juliol com acreditat.

Descarrega el certificat en

Català Castellà Anglès

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El nostre laboratori figura inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya segons el Decret 123/2009, de 28 de Juliol com acreditat.

Descarrega l'acreditació en

Català Castellà Anglès
Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació