OBJECTIUS

  • Recompte, detecció i identificació de microorganismes.

METODOLOGIA

  • Utilització de mètodes validats i certificats segons ISO16140.
  • Utilització de la metodologia tradicional de recompte i sembra en placa seguint la normativa ISO vigent.
  • Detecció de patògens de forma ràpida.
  • Realització de confirmacions bioquímiques i serològiques.
  • Anàlisis d’esterilitat de productes.
  • Estudis de vida útil.

MATRIUS

Laboratori Anàlisis Químic - Aigües de consum

Aigües de consum

Laboratori Anàlisi Químic - Aigues ludiques

Aigües lúdiques

Laboratori Anàlisi Químic - Aigües residuals

Aigües residuals

Laboratori Anàlisi Químic - Aigues industrials

Aigües industrials

Laboratori Anàlisi Químic - Aigues envasades

Aigües envasades

Laboratori Anàlisi Químic - Alimentació humana

Alimentació humana

Laboratori Anàlisi Químic - Alimentació animal

Alimentació animal

Laboratori Anàlisi Químic - Complements nutricionals

Complements nutricionals

Laboratori Anàlisi Químic - Mostres medioambientals

Mostres medioambientals

Laboratori Anàlisis Químic - Sals i salmorres

Sals i salmorres

Laboratori anàlisis químic - Cosmètics

Cosmètics

Laboratorio análisis químico - Superfícies i canals

Superfícies i canals