OBJECTIUS

  • Detecció i quantificació de productes tòxics i contaminants.
  • Anàlisi nutricional d'etiquetatge segons el Reglament 1169/2011.
  • Anàlisi d'additius, colorants i conservants.
  • Anàlisi d'alèrgens segons el Reglament Europeu 1169/2011.
  • Anàlisi de vitamines i aminoàcids

METODOLOGIA

  • Cromatografia iònica.
  • Espectrometria de masses (ICP).
  • Espectrometria UV-Vis.
  • Cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC).
  • Cromatografia de gasos-mases (GC-MS)

MATRIUS

Laboratori Anàlisis Químic - Aigües de consum

Aigües de consum

Laboratori Anàlisi Químic - Aigues ludiques

Aigües lúdiques

Laboratori Anàlisi Químic - Aigües residuals

Aigües residuals

Laboratori Anàlisi Químic - Aigues industrials

Aigües industrials

Laboratori Anàlisi Químic - Aigues envasades

Aigües envasades

Laboratori Anàlisi Químic - Alimentació humana

Alimentació humana

Laboratori Anàlisi Químic - Alimentació animal

Alimentació animal

Laboratori Anàlisi Químic - Complements nutricionals

Complements nutricionals

Laboratori Anàlisi Químic - Fertilitzants

Fertilitzants

Laboratori Anàlisis Químic - Sals i salmorres

Sals i salmorres

Laboratori Anàlisi Químic - Mostres medioambientals

Mostres medioambientals

Laboratori anàlisis químic - Cosmètics

Cosmètics

Laboratorio análisis químico - Superfícies i canals

Superfícies i canals